Aanmeldformulier Wereldlichtjesdag Eindhoven

Hier kun je je aanmelden om op Wereldlichtjesdag in Domusdela een lichtje te branden voor het kind dat jij herdenkt.

Aanmelding voor 2022 is gesloten.

Het bijwonen van de Wereldlichtjesdag is zonder kosten. Toch krijgen we vaak de vraag of het mogelijk is om een bijdrage te doen. Dat kan hier.