Wereldlichtjesdag 040

2e zondag in december

WereldLichtjesdag is een dag waarop door de hele wereld om 19:00 uur plaatselijke tijd kaarsen worden aangestoken ter nagedachtenis aan overleden kinderen. In Eindhoven doen we dat samen met ouders, grootouders, broers en zussen en betrokken belangstellenden, op initiatief van Josephine Aerts, met fijne vrijwilligers ter ondersteuning.

Aanmelden voor 2022 kan weer vanaf november 2022

Als sinds 2011 komen we in Eindhoven samen om de namen te noemen en de kaarsen te branden. Ieder jaar weer is er verbinding, ontroering en troost voor ouders, broers en zussen, grootouders en familie en vrienden om hen heen.

Een kaars staat klaar

We noemen de namen, branden de kaarsen

2e zondag in december

Wereldlichtjesdag 040 2022

Wereldlichtjesdag040 zal in de loop van 2022 bekend maken waar de herdenking dat jaar wordt gehouden.

Heb je voor die tijd een vraag met betrekking tot het overlijden van een kind kan je altijd contact opnemen.

Voel je welkom

Meld je aan in November 2022